بدینوسیله به اطلاع می رساند که شرکت صنیع آور شیمی با آقای عباس زجاجی ساکن کاشان در انتهای سال 1400 قطع همکاری کامل نموده اند و نامبرده هیچگونه سمت یا اختیاری در بخش های مرتبط با فروش، تولید فرش یا مواد اولیه نخ و … مرتبط با این شرکت ندارند.

مراتب جهت اطلاع کلیه همکاران و مشتریان عزیز خانواده صنیع آور شیمی به استحضار می رساند.

بدیهی است زین پس هرگونه فعالیت ايشان تحت عنوان نماینده صنیع آور شیمی غیر قانونی می باشد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در صورت مشاهده چنین مواردی خواهشمندیم مدیریت مجموعه را در جریان بگذارید:

تلفن: 09122161282

09102111545