حداقل سفارش برای نخ های فیلامنتی بین 2 تا 5 تن بر حسب خصوصیات و رنگ انتخابی می باشد. نخ ساچ به خاطر ضایعات بالا امکان تولید نخ به صورت اختصاصی زیر این میزان را نخواهد داشت.

با توجه به این که ضایعات تولید نخ در حجم های کوچک بسیار بالا می باشد؛ امکان تولید آزمایشی برای مصرف کننده وجود ندارد. با این حال مشتری می تواند از بوبین های تولید شده فعلی، محصولی مطابق با شرایط تولید خود درخواست نماید. در این حالت ما در حد مورد نیاز برای بافت تست به شما بوبین نخ تحویل خواهیم داد.

فرآیند تطبیق رنگ نخ درخواستی شما بدین صورت می باشد: ابتدا شما نمونه نخ را تحویل ما میدهید. نمونه مستقیما به آزمایشگاه مستربچ سازی فرستاده شده و مقاطع مشابه از آن شرکت دریافت شده و برای مشتری فرستاده می شود. در صورت تایید مقطع توسط مشتری، سفارش تولید مستربچ رنگی به شرکت مورد نظر ارسال می شود و پس از دریافت مستربچ ها در کارخانه ساچ، تولید نخ آغاز خواهد گردید. بر طبق تجربه این فرآیند بین 20 تا 35 روز زمان بر خواهد بود و در صورتی که عجله دارید می توانید از کدهای رنگی موجود استفاده نمایید که سرعت تولید را بالاتر خواهد برد.

حداقل سفارش برای نخ های فیلامنتی بین 2 تا 5 تن بر حسب خصوصیات و رنگ انتخابی می باشد. نخ ساچ به خاطر ضایعات بالا امکان تولید نخ به صورت اختصاصی زیر این میزان را نخواهد داشت.

با توجه به این که ضایعات تولید نخ در حجم های کوچک بسیار بالا می باشد؛ امکان تولید آزمایشی برای مصرف کننده وجود ندارد. با این حال مشتری می تواند از بوبین های تولید شده فعلی، محصولی مطابق با شرایط تولید خود درخواست نماید. در این حالت ما در حد مورد نیاز برای بافت تست به شما بوبین نخ تحویل خواهیم داد.

فرآیند تطبیق رنگ نخ درخواستی شما بدین صورت می باشد: ابتدا شما نمونه نخ را تحویل ما میدهید. نمونه مستقیما به آزمایشگاه مستربچ سازی فرستاده شده و مقاطع مشابه از آن شرکت دریافت شده و برای مشتری فرستاده می شود. در صورت تایید مقطع توسط مشتری، سفارش تولید مستربچ رنگی به شرکت مورد نظر ارسال می شود و پس از دریافت مستربچ ها در کارخانه ساچ، تولید نخ آغاز خواهد گردید. بر طبق تجربه این فرآیند بین 20 تا 35 روز زمان بر خواهد بود و در صورتی که عجله دارید می توانید از کدهای رنگی موجود استفاده نمایید که سرعت تولید را بالاتر خواهد برد.